Character map
Characters
! " # & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] _ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z | ~ · Ò Ý ý Ă ă Ą ą Ć ć Č č Ď ď Đ Ę ę Ě ě Ğ ğ İ Ĺ ĺ Ľ ľ Ŀ ŀ Ń ń Ň ň Ő ő Ŕ ŕ Ř ř Ś ś Ş ş Ţ ţ Ť ť Ů ů Ű ű Ź ź Ż ż σ φ • ← ↑ ↓ ↔ ↕ ∏ ∞ ∟ ∩ ∫ ≡ ⌂ ⌐ ⌠ ⌡ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▓ ▬ ▲ ► ▼ ◄ ○ ◘ ◙ ☺ ☻ ☼ ♀ ♂ ♠ ♣ ♥ ♦ ♪ ♫ 
Languages
CommentsFollow
No comments. Be the first one!
SwishButtons

100% free
188 glyphs, 256 kerning pairs
(c) 2000 Nick Curtis. All Rights Reserved. Generated by Fontographer 3.52 . ALLTYPE:SwishButtons Regular:ATECH. SwishButtons. Converted from e:\nickfo~1\pcttf\SWB_____.TF1 by ALLTYPE
Similar free fonts
  • free font gading4
  • free font dipple-kk-s
  • free font carta-s
Zip contains 1 files
Looking for more fonts? Check out our New, Sans, Script, Handwriting fonts or Categories
abstract fontscontact usprivacy policyweb font generator
Processing