Character map
Characters
! " $ ( ) + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z | ~ Ó ó Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ś ś Ź ź Ż ż
Languages
CommentsFollow

On special request by Gilles.


mortis


Unknown license
102 glyphs
Copyright (c) atrax, 2004. All rights reserved.. 1.000;RUDY;mortis. mortis. Version 1.000;PS 001.000;hotconv 1.0.38. mortis is a trademark of atrax.. atrax. http://antraxja-fonts.iweb.pl. :: [L I C E N C J A] :: :: autorem tego fonta jest ATRAX Rafał Brzezinski font zawiera du?e i ma3e litery oraz niektóre znaki interpunkcyjne. :: mo?esz : --->tworzya dowoln1 ilo?a kopii fonta --->instalowaa fonta na dowolnej liczbie komputerów ---> wykorzystywaa go na stronach www, w publikacjach papierowych i elektronicznych pod warunkiem, ?e nie maj1 one charakteru komercyjnego [tzn. przygotowujesz je na swój w3asny u?ytek a nie w celu zarobienia pieniedzy] ---> udostepniaa fonta na stronie www ale pod warunkiem, ?e zachowasz plik z czcionk1 bez zmian i w widocznym miejscu poinformujesz kto jest autorem fonta :: bez zgody autora nie mo?esz modyfikowaa pliku z fontem, a szczególnie zmieniaa nazwy fonta, usuwaa informacji o autorze, usuwaa pliku z licencj1 u?ywaa fonta do jakichkolwiek dzia3an komercyjnych sprzedawaa fonta albo udostepniaa go na p3atnych, lub cze?ciowo p3atnych stronach www :: wszelkie uwagi prosze kierowaa na adres : antrax27@wp.pl Rafa3 Brzezinski :: najnowsze wersje moich fontów znajdziesz zawsze na stronie : http://antraxja-fonts.iweb.pl Jeśli chesz używać tego fonta w celach komercyjnych proszę o kontakt. ATRAX Rafa3 Brzezinski antrax27@wp.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------------- The font Mortis that was designed by me, contains large & small letters, digits and some punctuations. It's freeware. You can use it in your private projects, if you want to put it to the commercial projects please let me know. font can be redistributed in condition that it will be free of charge and with this readme file attached. Hope you like Mortis and it will be useful in your work :) ATRAX Rafa3 Brzezinski antrax27@wp.pl. Regular
Similar free fonts
  • free font grave-digger
  • free font unanimous-brk
  • free font cattart
Zip contains 2 files
mortis.ttf28.8 kB
readme.txt1.87 kB
Looking for more fonts? Check out our New, Sans, Script, Handwriting fonts or Categories
abstract fontscontact usprivacy policyweb font generator
Processing